RSS
 

Login:
Şifrə:
» » "Simat" duası

Xəbər lenti

Bu gün Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür
Bu gün Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür...
Səfərdə qəzaya gedən namazın qəzası necə qılınmalıdır?
Səfərdə qəzaya gedən namazın qəzası necə qılınmalıdır?...
Şahın xarici görünüşü haqqında..
Şahın xarici görünüşü haqqında.....
Namazdan sonra hansı duaları oxumaq məsləhətdir?
Namazdan sonra hansı duaları oxumaq məsləhətdir?...
Xərçəngdən qorunmaq üçün 4 VACİB QAYDA
Xərçəngdən qorunmaq üçün 4 VACİB QAYDA...
“Möcüzə yaradan dua” – İSMİ-ƏZƏM
“Möcüzə yaradan dua” – İSMİ-ƏZƏM...
Hacət namazını necə qılaq?
Hacət namazını necə qılaq?...
Allahın insana olan sevgisi
Allahın insana olan sevgisi...
İmadəddin Nəsimi həyatı və yaradıcılğı
İmadəddin Nəsimi həyatı və yaradıcılğı...
İmam Həsən Əskərinin (ə) siyasi-ictimai həyatına qısa bir baxış
İmam Həsən Əskərinin (ə) siyasi-ictimai həyatına qısa bir baxış...

Dini Üsiyyət

Saytı bəyəndin?

Bəli
Xeyr

Namaz vaxtları

Saat

Son Şərhlər

FaceBook

Qan yaddaşımız

Dini yьkləmələr


Hacı Sahib


Hacı Şahin


Ocaq Necad ağa


Firuqi ağa


Mir Cəfər ağa


Hacı Qürbət


Hacı Əhliman


Hacı Ələmdar


Hacı Ramil


Hacı Samir


Hacı Vasif

Reklam


"Simat" duası

 
Müəllif: Admin | Bölmə: Dualar | Vaxt: 20-05-2016, 06:13 | Şərh sayı: (0) | Baxılıb: 429

"Simat" duası


"Simat" duasıBu dua, "Şəbbur" adı ilə də şəhşurdur və onu cümə günün son saatlarında oxumaq müstəhəbdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dua məhşr dualardan sayılır və qədim aləmlərin çoxu bu duanı oxuyurmuşlar. Bu dua Şeyx Tusunin (rəhmətullah əleyh) "Misbah", Seyyid ibn Tavusun (rəhmətullah əleyh) "Cəmalul-usbu" və Kəf'əminin kitablarında mötəbər sənədlərlə Sahibəzzamanın (ə.f) xususi səfirlərindən olan Məhəmməd ibni Osman Əmri (rəhmətullah əleyh) və habelə İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan rəvayət olunmuşdur. Həmçinin Əllamə Məclisi (rəhmətullah əleyh) bu duanı şərh ilə "Biharul-ənvar" kitabında nəql etmişdir. Şeyx Tusi (rəhmətullah əleyh)-in "Misbah" kitabı ilə uyğun olan "Simat" duası belədir:
Bismillahir-rəhmanir-rəhim. "Əllahummə inni əs'əlukə bismikəl-əzimil-ə'zəmil-ə'əzzil-əcəllil-əkrəmil-ləzi iza duiytə bihi əla məğaliqi əbvabis-səmai lil-fəthi bir-rəhəti infətəhət. Və iza duiytə bihi əla muzayiqi əbvabil-ərzi lil-fərəci infərəcət. Və iza duiytə bihi ələl-usri lil-yusri təyəssərət. Və iza duiytə bihi ələl-əmvati lin-nuşuri intəşərət. Və iza duiytə bihi əla kəşfil-bə'sai vəz-zərrai inkəşəfət. Və bicəlali vəchikəl-kərimi əkrəmil-vucuhi və ə'əzzil-vucuhil-ləzi ənət ləhul-vucuhu və xəzə'ət ləhur-riqabu və xəşə'ət ləhul-əsvatu və vəcilət ləhul-qulubu min muxafətik. Və biquvvətikəl-ləti biha tumsikus-səmaə ən təqə'ə ələl-ərzi illa bi iznikə və tumsikus-səmavati vəl-ərzə ən təzula. Və biməşiyyətikəl-ləti danə ləhəl-aləmun. Və bikəlimətikəl-ləti xələqtə bihəs-səmavati vəl-ərz. Və bihikmətikəl-ləti sənə'tə bihəl-əcaibə və xələqtə bihəz-zulmətə və cəəltəha ləylən vəcəəltəl-ləylə səkəna. Və xələqtə bihən-nurə və cəəltəhu nəhara. Vəcəəltən-nəharə nuşurən mubsira. Və xələqtə bihəş-şəmsə və cəəltəş-şəms ziyaa. Və xələqtə bihəl-qəmərə və cəəltəl-qəmərə nura. Və xələqtə bihəl-kəvakibə vəcəəltəha nucumən və burucən və məsabihə və zinətən və rucuma. Və cəəltə ləha məşariqə və məğaribə və cəəltə ləha mətaliə və məcariyə vəcəəltə ləha fələkən və məsabihə və qəddərtəha fis-səmai mənazilə fəəhsəntə təqdirəha və səvvərtəha fəəhsəntə təsvirəha və əhsəytəha biəsmaikə ihsaən və dəbbərtəha bihikmətikə tədbira. Və əhsəntə tədbirəha və səxxərtəha bisultanil-ləyli və sultanin-nəhari vəs-saati və ədədis-sininə vəl-hisab. Və cəəltə ru'yətəha licəmi'in -nasi mə'rən vahida. Və əs'əlukə Əllahummə biməcdikəl-ləzi kəlləmtə bihi əbdəkə və rəsuləkə Musəbnə İmranə ələyhis-səlamu fil-muqəddəsinə fəvqə ihsasil-kərrubinə fəvqə ğəmaimin-nuri fəvqə tabutiş-şəhadəti fi əmudin-nari və fi Turi Səynaə və fi cəbəlihurisə fil-vadil-muqəddəsi fil-buq'ətil-mubarukəti min canibit-turil-əyməni minəş-şəcərəti və fi ərzi Misrə bitis'i ayatin bəyyinatin və yəvmə fərəqtə libəni İsrailəl-bəhrə və fil-munbəcisatil-ləti sənə'tə bihəl-əcaibə fi bəhri sufin və əqədtə maəl-bəhri fi qəlbil-ğəmri kəl-hicarəti və cavəztə bibəni İsrailəl-bəhrə və təmmət kəlimətukəl-husna ələyhim bima səbəru və əvrəstəhum məşariqəl-ərzi və məğaribəhəl-ləti barəktə fiha lil-aləminə və əğrəqtə Firəvnə və cunudəhu və mərakibəhu fil-yəmmi. Və bismikəl-əzimil-ə'zəmil-ə'əzzil-əcəllil-əkrəmi və biməcdikəl-ləzi təcəlləytə bihi liMusa kəlimikə ələyhis-səlamu fi Turi Səyna. Və liİbrahimə ələyhis-səlahu xəlilikə min qəblu fi məscidil-xiyfi və liİshaqə səfiyyikə ələyhis-səlamu fi bi'ri şiyə. Və liYəqubə nəbiyyikə ələyhis-səlamu fi bəyti il. Və əvfəytə liİbrahimə ələyhis-səlamu bimisaqik. Və liİshaqə bihəlfik. Və liYəqubə bişəhadətikə və lil-mumininə bivə'dikə və lid-dainə biəsmaikə fəəcəbtə və bi məcdikəl-ləzi zəhərə liMusəbni İmranə ələyhis-səlamu əla qubbətir-rummani və biayatikəl-ləti vəqə'ət əla ərzi Misrə biməcdil-izzəti vəl-ğələbəti biayatin əzizətin və bisultanil-quvvəti və biizzətil-qudrəti və bişə'nil-kəlimətit-tamməh. Və bil-kəlimatikəl-ləti təfəzzəltə biha əla əhlis-səmavati vəl-ərzi və əhlid-dunya və əhlih-axirəh. Və birəhmətikəl-ləti mənəntə biha əla cəmi'i xəlqik. Və bi istitaətikəl-ləti əqəmtə biha ələl-aləmin. Və binurikəl-ləzi qəd xərrə min fəzə'ihi turu səyna. Və biilmikə və cəlalikə və kibriyaikə və izzətikə və cəbərutikəl-ləti ləm təstəqilləhəl-ərzu vənxəfəzət ləhəs-səmavatu vənzəcərə ləhəl-umqul-əkbəru vərəkədət ləhəl-biharu vəl-ənharu və xəzə'ət ləhəl-cibalu və səkənət ləhəl-ərzu bimənakibiha vəsləstəmət ləhəl-xəlaiqu kulluha və xəfəqət ləhər-riyasu fi cərəyaniha və xəmədət ləhən-niranu fi əvtaniha. Və bisultanikəl-ləzi urifət ləkə bihil-ğələbətu dəhrəd-duhuri və humidtə bihi fis-səmavati vəl-ərəzin. Və bikəlimətikə kəlmətis-sidqil-ləti səbəqət liəbina Adəmə ələyhis-səlamu və zuriyyətihi bir-rəhməh. Və əs'əlukə bikəlmətikəl-ləti ğələbət kullə şəy. Və binuri vəchikəl-ləzi təcəlləytə bihi lil-cəbəli fəcəəltəhu dəkkən vəxərrə Musa səiqa. Və biməcdikəl-ləzi zəhərə əla Turi Səynaə fəkəlləmtə bihi əbdəkə və rəsuləkə Musəbni İmran. Və bitəl'ətikə fi Sairə və zuhurikə fi cəbəli Faranə birəbəvatil-müqəddəsinə və cunudil-məlaikətis-saffinə və xuşu'il-məlaikətil-musəbbihin. Və bibəratikəl-ləti barəktə fiha əla İbrahimə xəlilikə ələyhis-səlamu fi umməti Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih. Və barəktə liİshaqə səfiyyikə fi umməti İsa ələyhiməs-səlam. Və barəktə liYəqubə israilikə fi umməti Musa ələyhiməs-səlam. Və barəktə lihəbibikə Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi fi itrətihi və zurriyyətihi və ummətih. Əllahummə və kəma ğibna ən zalikə vələm nəşhədhu və amənna bihi vələm nərəhu sidqən və adlən ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən tubarikə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və tərəhhəmə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin kəəfzəli ma səlləytə və barəktə və tərəhhəmtə əla İbrahimə və ali İbrahim. İnnəkə həmidun məcidun fə'alun lima turidu və əntə əla kulli şəy'in qədir."
Sonra öz hacətini dilə gətirib deyirsən:
"Əllahummə bihəqqi hazəd-duai və bihəqqi hazihil-əsmail-ləti la yə'ləmu təfsirəha və la yə'ləmubatinəha ğəyruk. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəf'əl bima əntə əhluh. Və la təf'əl bi ma ənə əhluh. Vəğfirli min zunubi ma təqəddəmə minha və ma təəxxərə və vəssi ələyyə min həlali rizqikə vəkfini məunətə insani səv'in vəcari səv'in və qərini səv'in və sultani səv'in. İnnəkə əla ma təşau qidir. Və bikulli şəy'in əlim. Aminə Rəbbəl-aləmin."
Müəllif: Bəzi nüsxələrdə yazılmışdır ki, "və əntə əla kulli şəy'in qədir" sözlərindən sonra hər bir hacətini dilə gətirib de: "Ya Əllahu, ya Hənnanu, ya Mənnanu, ya bədiə's-səmavati vəl-ərzi, ya zəl-cəlali-vəl-ikrəmi, ya ərhəmər-rahimin. Əllahummə bihəqqi hazəd-dua və..." (və duanı sonunadək oxu.)
Əllamə Məclisi (rəhmətullah əleyh) Seyyid ibni Baqinin "Misbah" kitabından nəql etmişdir ki, "Simat" duasından sonra bu sözlər oxunmalıdır:
"Əllahummə bihəqqi hazəd-duai və bihəqqi hazihil-əsmail-ləti la yə'ləmu təfsirəha və la tə'viləha və la batinəha və la zahirəha ğəyruk. Ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və ən tərzuqəni xəyrəd-dunya vəl-axirəh."
Daha sonra hacətlərini istəyib de:
"Vəf'əl bima əntə əhluh və la təf'əl bima ənə əhluh. Vəntəqim li min fulanibni fulan. ("fulanibni fulan" sözünün yerinə öz düşməninin adını çəksin və sonra desin)
"Vəğfirli min zunubi ma təqəddəmə minha və ma təəxxərə və livalidəyyə və licəmiil-mumininə vəl-muminati və vəssi ələyyə min həlali rizqikə vəkfini məunətə insani səv'in və cari səv'in və sultani səv'in və qərini səv'in və yəvmi səv'in və saəti səv'in vəntəqim li mimmən yəkiduni və mimmən yəbği ələyyə və yuridu bi və biəhli və əvladi və ixvani və cirani və qərabati minəl-mumininə vəl-muminati zulma. İnnəkə əla ma təşau qidir. Və bikulli şəy'in əlim. Aminə Rəbbəl-aləmin."
Sonra de:
"Əllahummə bihəqqi hazəd-duai təfəzzəl əla fuqərail-mumininə vəl-muminati bil-ğina vəs-sərvəti və əla mərzəl-mumininə vəl-muminati biş-şifai vəs-sihhəti və əla əhyail-mumininə vəl-muminati bil-lutfi vəl-kəraməti və əla əmvatil-mumininə vəl-muminati bil-məğfirəti vər-rəhməti və əla musafiril-mumininə vəl muminati bir-rəddi ila əvtanihim saliminə ğaniminə birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin Və səlləllahu əla səyyidina Muhəmmədin xatəmin-nəbiyyinə və itrətihim-tahirinə və səlləmə təslimən kəsira."
Şeyx ibni Fəhd demişdir ki, Simat duasından sonra bu sözlərin deyilməsi müstəhəbdir:
Əllahummə inni əs'əlukə bihurməti hazəd-duai və bima fatə minhu minəl-əsmai və bima yəştəmilu ələyhi minət-təfsiri vət-tədbiril-ləzi la yuhitu bihi illa əntə ən təfələ bi kəza və kəza."
"Kəza və kəza" sözünün əvəzinə öz hacətini istə.

Ərəbcə:

اللهُمَّ اِني اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظيمِ الاَعْظَمِ الاَعَزِّ الاَجَلِّ الاَكْرَمِ اَلَّذي اِذا دُعيتَ بِهِ عَلى مَغالِقِ أبْوابِ السَماءِ لِلْفَتْحِ بِالرَّحْمَةِ انْفَتَحَتْ وَاِذا دُعيتَ بِهِ عَلى مَضَايقِ أبْوابِ الاَرضِ لِلِفَرَجِ انْفَرَجَتْ وَ إِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرَتْ وَ إِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَتْ وَ إِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ انْكَشَفَتْ وَ بِجَلالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ،أَكْرَمِ الْوُجُوهِ وَ أَعَزِّ الْوُجُوهِ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَ خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَ خَشَعَتْ لَهُ الْأَصْوَاتُ وَ وَجِلَتْ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِكَ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِي بِهَا تُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلا بِإِذْنِكَ وَ تُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ بِمَشِيَّتِكَ الَّتِي دَانَ [كَانَ‏] لَهَا الْعَالَمُونَ،وَ بِكَلِمَتِكَ الَّتِي خَلَقْتَ بِهَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ بِحِكْمَتِكَ الَّتِي صَنَعْتَ بِهَا الْعَجَائِبَ وَ خَلَقْتَ بِهَا الظُّلْمَةَ وَ جَعَلْتَهَا لَيْلا وَ جَعَلْتَ اللَّيْلَ سَكَنا [مَسْكَنا] وَ خَلَقْتَ بِهَا النُّورَ وَ جَعَلْتَهُ نَهَارا وَ جَعَلْتَ النَّهَارَ نُشُورا مُبْصِرا وَ خَلَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ وَ جَعَلْتَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ خَلَقْتَ بِهَا الْقَمَرَ وَ جَعَلْتَ الْقَمَرَ نُورا،وَ خَلَقْتَ بِهَا الْكَوَاكِبَ وَ جَعَلْتَهَا نُجُوما وَ بُرُوجا وَ مَصَابِيحَ وَ زِينَةً وَ رُجُوما وَ جَعَلْتَ لَهَا مَشَارِقَ وَ مَغَارِبَ وَ جَعَلْتَ لَهَا مَطَالِعَ وَ مَجَارِيَ وَ جَعَلْتَ لَهَا فَلَكا وَ مَسَابِحَ وَ قَدَّرْتَهَا فِي السَّمَاءِ مَنَازِلَ فَأَحْسَنْتَ تَقْدِيرَهَا وَ صَوَّرْتَهَا فَأَحْسَنْتَ تَصْوِيرَهَا وَ أَحْصَيْتَهَا بِأَسْمَائِكَ إِحْصَاءً وَ دَبَّرْتَهَا بِحِكْمَتِكَ تَدْبِيرا وَ أَحْسَنْتَ [فَأَحْسَنْتَ‏] تَدْبِيرَهَا وَ سَخَّرْتَهَا بِسُلْطَانِ اللَّيْلِ وَ سُلْطَانِ النَّهَارِ وَ السَّاعَاتِ وَ عَدَدِ [وَ عَرَّفْتَ بِهَا عَدَدَ] السِّنِينَ وَ الْحِسَابِ وَ جَعَلْتَ رُؤْيَتَهَا لِجَمِيعِ النَّاسِ مَرْأًى وَاحِدا،وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِمَجْدِكَ الَّذِي كَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ وَ رَسُولَكَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْمُقَدَّسِينَ فَوْقَ إِحْسَاسِ [أَحْسَاسِ‏] الْكَرُوبِينَ [الْكَرُوبِيِّينَ‏] فَوْقَ غَمَائِمِ النُّورِ فَوْقَ تَابُوتِ الشَّهَادَةِ فِي عَمُودِ النَّارِ وَ فِي طُورِ سَيْنَاءَ وَ فِي [إِلَى‏] جَبَلِ حُورِيثَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ فِي أَرْضِ مِصْرَ بِتِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ يَوْمَ فَرَقْتَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَ فِي الْمُنْبَجِسَاتِ الَّتِي صَنَعْتَ بِهَا الْعَجَائِبَ فِي بَحْرِ سُوفٍ ،وَ عَقَدْتَ مَاءَ الْبَحْرِ فِي قَلْبِ الْغَمْرِ كَالْحِجَارَةِ وَ جَاوَزْتَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُكَ الْحُسْنَى عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرُوا وَ أَوْرَثْتَهُمْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْتَ فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَ أَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَ جُنُودَهُ وَ مَرَاكِبَهُ فِي الْيَمِّ وَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ [الْأَعْظَمِ‏] الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ وَ بِمَجْدِكَ الَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ لِمُوسَى كَلِيمِكَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي طُورِ سَيْنَاءَ وَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ خَلِيلِكَ مِنْ قَبْلُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ،وَ لِإِسْحَاقَ صَفِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي بِئْرِ شِيَعٍ [سَبْعٍ‏] وَ لِيَعْقُوبَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي بَيْتِ إِيلٍ وَ أَوْفَيْتَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِمِيثَاقِكَ وَ لِإِسْحَاقَ بِحَلْفِكَ وَ لِيَعْقُوبَ بِشَهَادَتِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِوَعْدِكَ وَ لِلدَّاعِينَ بِأَسْمَائِكَ فَأَجَبْتَ وَ بِمَجْدِكَ الَّذِي ظَهَرَ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى قُبَّةِ الرُّمَّانِ [الزَّمَانِ‏] [الْهَرْمَانِ‏] وَ بِآيَاتِكَ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ بِمَجْدِ الْعِزَّةِ وَ الْغَلَبَةِ بِآيَاتٍ عَزِيزَةٍ وَ بِسُلْطَانِ الْقُوَّةِ وَ بِعِزَّةِ الْقُدْرَةِ وَ بِشَأْنِ الْكَلِمَةِ التَّامَّةِ،وَ بِكَلِمَاتِكَ الَّتِي تَفَضَّلْتَ بِهَا عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي مَنَنْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ بِاسْتِطَاعَتِكَ الَّتِي أَقَمْتَ بِهَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَ بِنُورِكَ الَّذِي قَدْ خَرَّ مِنْ فَزَعِهِ طُورُ سَيْنَاءَ وَ بِعِلْمِكَ وَ جَلالِكَ وَ كِبْرِيَائِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ جَبَرُوتِكَ الَّتِي لَمْ تَسْتَقِلَّهَا الْأَرْضُ وَ انْخَفَضَتْ لَهَا السَّمَاوَاتُ وَ انْزَجَرَ لَهَا الْعُمْقُ الْأَكْبَرُ وَ رَكَدَتْ لَهَا الْبِحَارُ وَ الْأَنْهَارُ وَ خَضَعَتْ لَهَا الْجِبَالُ وَ سَكَنَتْ لَهَا الْأَرْضُ بِمَنَاكِبِهَا ،وَ اسْتَسْلَمَتْ لَهَا الْخَلائِقُ كُلُّهَا وَ خَفَقَتْ لَهَا الرِّيَاحُ فِي جَرَيَانِهَا وَ خَمَدَتْ لَهَا النِّيرَانُ فِي أَوْطَانِهَا وَ بِسُلْطَانِكَ الَّذِي عُرِفَتْ لَكَ بِهِ الْغَلَبَةُ دَهْرَ الدُّهُورِ وَ حُمِدْتَ بِهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ وَ بِكَلِمَتِكَ كَلِمَةِ الصِّدْقِ الَّتِي سَبَقَتْ لِأَبِينَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَ ذُرِّيَّتِهِ بِالرَّحْمَةِ وَ أَسْأَلُكَ بِكَلِمَتِكَ الَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَكّا وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقا، وَ بِمَجْدِكَ الَّذِي ظَهَرَ عَلَى طُورِ سَيْنَاءَ فَكَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ وَ رَسُولَكَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ وَ بِطَلْعَتِكَ فِي سَاعِيرَ وَ ظُهُورِكَ فِي جَبَلِ فَارَانَ بِرَبَوَاتِ الْمُقَدَّسِينَ وَ جُنُودِ الْمَلائِكَةِ الصَّافِّينَ وَ خُشُوعِ الْمَلائِكَةِ الْمُسَبِّحِينَ وَ بِبَرَكَاتِكَ الَّتِي بَارَكْتَ فِيهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بَارَكْتَ لِإِسْحَاقَ صَفِيِّكَ فِي أُمَّةِ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَ بَارَكْتَ لِيَعْقُوبَ إِسْرَائِيلِكَ فِي أُمَّةِ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ، وَ بَارَكْتَ لِحَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي عِتْرَتِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ [فِي‏] أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ وَ كَمَا غِبْنَا عَنْ ذَلِكَ وَ لَمْ نَشْهَدْهُ وَ آمَنَّا بِهِ وَ لَمْ نَرَهُ صِدْقا وَ عَدْلا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَعَّالٌ لِمَا تُرِيدُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ [شَهِيدٌ] اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الدُّعَاءِ وَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لا يَعْلَمُ تَفْسِيرَهَا وَ لا يَعْلَمُ بَاطِنَهَا غَيْرُكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ وَ اغْفِرْ لِي مِنْ ذُنُوبِي مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ وَسِّعْ عَلَيَّ مِنْ حَلالِ رِزْقِكَ وَ اكْفِنِي مَئُونَةَ إِنْسَانِ سَوْءٍ وَ جَارِ سَوْءٍ وَ قَرِينِ سَوْءٍ وَ سُلْطَانِ سَوْءٍ إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌيَا اللَّهُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الدُّعَاءِ... اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الدُّعَاءِ وَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لا يَعْلَمُ تَفْسِيرَهَا وَ لا تَأْوِيلَهَا وَ لا بَاطِنَهَا وَ لا ظَاهِرَهَا غَيْرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَرْزُقَنِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ . وَ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ وَ انْتَقِمْ لِي مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍوَ اغْفِرْ لِي مِنْ ذُنُوبِي مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ وَسِّعْ عَلَيَّ مِنْ حَلالِ رِزْقِكَ وَ اكْفِنِي مَئُونَةَ إِنْسَانِ سَوْءٍ وَ جَارِ سَوْءٍ وَ سُلْطَانِ سَوْءٍ وَ قَرِينِ سَوْءٍ وَ يَوْمِ سَوْءٍ وَ سَاعَةِ سَوْءٍ وَ انْتَقِمْ لِي مِمَّنْ يَكِيدُنِي وَ مِمَّنْ يَبْغِي عَلَيَّ وَ يُرِيدُ بِي وَ بِأَهْلِي وَ أَوْلادِي وَ إِخْوَانِي وَ جِيرَانِي وَ قَرَابَاتِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ظُلْما إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الدُّعَاءِ تَفَضَّلْ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِالْغِنَى وَ الثَّرْوَةِ وَ عَلَى مَرْضَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِالشِّفَاءِ وَ الصِّحَّةِ وَ عَلَى أَحْيَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِاللُّطْفِ وَ الْكَرَامَةِ وَ عَلَى أَمْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ عَلَى مُسَافِرِي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِالرَّدِّ إِلَى أَوْطَانِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيما كَثِيرا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الدُّعَاءِ وَ بِمَا فَاتَ مِنْهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَ بِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ التَّفْسِيرِ وَ التَّدْبِيرِ الَّذِي لا يُحِيطُ بِهِ إِلا أَنْتَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا و بجاى كذا و كذاŞərhlər

 
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
Banner

Sizin Reklam Burada

------------------------
------------------------

En Son Yükləmələr

Hacı Sahib - Allah günahkarla həlim davranır
Hacı Sahib - Cənnətlə müjdələniblər - Bu yalnış hədisdir
Hacı Sahib - Cənnət əhlinin məqamı
Hacı Sahib - Dinin gözəlliyi budur ki...
Hacı Sahib - İlahi təqva nədir?
Hacı Sahib - İnsan özünü necə aldadır?
Hacı Sahib - Xanım Zəhra və Peyğəmbərin münasibəti əxlaqı
Hacı Sahib - Siratal mustəqimin mənası
Hacı Sahib - Rəcəb ayında belə zikr etmə OLMAZ
Hacı Sahib - İstəyirsən ölümün gözəl olsun?
Hacı Sahib - İslamın gözəllikləri
Hacı Zahir Mirzəvi - Hüseynə canlar fəda
Hacı Zahir Mirzəvi - Bağışla Ey Bağışlayan
Hacı Zahir Mirzəvi - Ay Zəhra
Hacı Zahir Mirzəvi - Başına Dolanım Əbəlfəz
Hacı Zahir Mirzəvi Hacı Elşən Xəzər - Susuz balam
Hacı Zahir Mirzəvi - Biz Həsrətdəyik
Hacı Zahir Mirzəvi - Gəl ey Şahım
Hacı Zahir Mirzəvi - Bir Ümid Var O Da Sənsən
Hacı Şahin - Allaha təvəkkül et, hər işini həll edəcək
Hacı Şahin - Allah bir bəndəsini Sevərsə ona nələr verər
Hacı Şahin - Məyusluğun səbəbi
Baqir Mənsuri - Qurbanın olum Abbas
Baqir Mənsuri - Məhərrəm rozəsi
Baqir Mənsuri - Həzrəti Əbəlfəz
Vasif Vəsfinur - Xanım Zeynəb
Vasif Vəsfinur - Əbəlfəz
Kamran Fərat - Vətən marşı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayinın duası
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayının savabı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayında oruc olmaq
Hacı Samir - İmam Əli (ə) qızını Ömərə veribmi
Hacı Samir - Qiyamətin peşmançılığı
Hacı Samir - Bəni İsrail
Hacı Ramil - İnsanın batini və zahiri
Hacı Ramil - İnsan öləndən sonra
Hacı Ramil - Həsəd
Hacı Zahir Mirzəvi - Günahlardan yoruldum
Hacı Zahir Mirzəvi - Ağlama ey nuri eynim
Hadi Kazemi - Kərbəladır vətənim
Hadi Kazemi & Rza İgidoğlu - Su görəndə
Mamed Sadiq - Həzrət Əli
Mamed Sadiq - Hüseynim deyərəm
Mamed Sadiq - Gözlədiyim vardı mənim
Hacı Şahin - Coun
Hacı Şahin - Arzu və dua
Hacı Şahin - Allahın rəhminə sığınmaq
Hacı Sahib - Novruz Bayramının namazı
Hacı Sahib - Novruz Bayramının duası
Hacı Sahib - Novruz günü İslamda
Hacı Eldayaq - Bəhlul Danəndə və Harun ər Rəşid
Hacı Eldayaq - İmamın alimlərlə bəhsi
Hacı Eldayaq - Allahın qüdrəti
Hacı Eldayaq - Ana haqqı
Hacı Eldayaq - Ağlamaq
Hacı Sahib - Şəhidin haqqı
Hacı Sahib - Şəhidliyə şövq
Şəhidlik haqqında
Hacı Sahib - Şəhidlər haqqında
Fizuli Fəzli - Cəfəri Sadiq
Əbu Bəkr Cayır - Zeynəbim
Əhli-Beyt qrupu - Can Zeynəb
İntizar qrupu - Can Hüseynim
Heydəri Kərrar qrupu - İmam Rza
Hacı Sahib - xanım Zəhranın təkvini vilayəti
Hacı Sahib - Xanım Zəhranın şəfaəti
Hacı Ramil - Zəhracan
Elşən Xəzər - Ya Zəhra
Hacı Samir - Xanım Zəhra buyurur
Hacı Şahin - Xanım Zəhraya təvəssül
Vasif Vəsfinur - Zəhradadır dərmanın
Vasif Vəsfinur - Allah Allah
Vasif Vəsfinur - Əli oğlu Həsən
Vasif Vəsfinur - Qara zindanlara qardaş
Hacı Əhliman - Namaz qılanın ictimai vəzifəsi
Hacı Əhliman - Azanı gözəl səsli biri oxumalıdır
Hacı Əhliman - Hicablı xanım facebookda
Hacı Əhliman - Dindarın ailədə rəftarı
Hacı Əhliman - Geyiminizə fikir verin
Vasif Vəsfinur - İnsan bilə bilməz
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ammar Halwachi - Haydar
Hacı Zahir Mirzəvi - Əbəlfəz
Hacı Mehdi Dərbəndi - Xudaya
Hacı Ramil - Bədgüman insanlar
Hacı Ramil - Ailədə kişi və qadın
Hacı Ramil - Bəlanı tezləşdirən günahlar
Kamran Fərat - Zeynəb
Hacı Sahib - Yeni ili qeyd eləmək olar?
Muhəmməd Nardarani - Ya İmam Zaman
Muhəmməd Nardarani - Məzlum Həsən Əskəri
Badi Kubə - Ey vay Ruqəyyəm
Zühur İlahi nəğmələr qrupu - Gəl anacan
Dönməz Nuri Pərvin Quluzadə - Ya Hüseyn
Vasif Vəsfinur - Tərəfdarı-Hüseynəm
Vasif Vəsfinur - Ruqəyyə
Vasif Vəsfinur - Muxtaram
 

Təqvim

«    İyun 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Quran Dinlə

Eşq Vilayəti

Banner

Hicab bağlamaq dərsləri


--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

 
 
Created by Donamor