RSS
 

Login:
Şifrə:
» » Ziyarəti Aşura

Xəbər lenti

Səmavi dinlərdə Məhəmməd peyğəmbər (s)
Səmavi dinlərdə Məhəmməd peyğəmbər (s)...
Yoluxucu xəstəliklər mövzusu dini mənbələrdə
Yoluxucu xəstəliklər mövzusu dini mənbələrdə...
"BİZ PEYĞƏMBƏRLƏR MİRAS QOYMURUQ" hədisinin dəlil göstərilməsi və onun cavabi
"BİZ PEYĞƏMBƏRLƏR MİRAS QOYMURUQ" hədisinin dəlil göstərilməsi və onun cavabi...
Vəhdət - günümüzün əsas ehtiyacı
Vəhdət - günümüzün əsas ehtiyacı...
Azərbaycan ədəbiyyatında İmam Hüseyn (ə) və Məhərrəmlik mövzusu
Azərbaycan ədəbiyyatında İmam Hüseyn (ə) və Məhərrəmlik mövzusu...
Siffeyn savaşı
Siffeyn savaşı...
Mübarək Ramazan ayında xüsusi diqqət edilməli 4 məqam: Ramazan ayının əməlləri
Mübarək Ramazan ayında xüsusi diqqət edilməli 4 məqam: Ramazan ayının əməlləri...
Ruhuna zülm edilən məzlum imam (İkinci hissə)
Ruhuna zülm edilən məzlum imam (İkinci hissə)...
İmam Zamana (ə.f) qarşı müxalifətin səbəbləri
İmam Zamana (ə.f) qarşı müxalifətin səbəbləri...
İzdivacda vasitəçilik
İzdivacda vasitəçilik...

Dini Üsiyyət

Saytı bəyəndin?

Bəli
Xeyr

Namaz vaxtları

Saat

Son Şərhlər

FaceBook

Qan yaddaşımız

Dini yьkləmələr


Hacı Sahib


Hacı Şahin


Ocaq Necad ağa


Firuqi ağa


Mir Cəfər ağa


Hacı Qürbət


Hacı Əhliman


Hacı Ələmdar


Hacı Ramil


Hacı Samir


Hacı Vasif

Reklam

Online SMS Yaz!
Online Sms:

Ziyarəti Aşura

 
Müəllif: hizbuallah | Bölmə: Dualar | Vaxt: 16-06-2013, 15:38 | Şərh sayı: (9) | Baxılıb: 3705

Ziyarəti Aşura
Ziyarəti Aşura


Ziyarəri Aşura Ərəbcə

Əssəlamu əleykə ya Əba Əbdillah. Əssəlamu əleykə yəbnə Rəsulillah. Əssəlamu əleykə yəbnə Əmiril-muminin vəbnə seyyidil vəsiyyin. Əssəlamu əleykə yəbnə Fatimətə seyyidəti nisail aləmin. Əssəlamu əleykə ya Sarəllahi vəbnə sarihi vəl vitrəl məutur. Əssəlamu əleykə və ələl ərvahilləti həllət bifinaik. Əleykum minni cəmiən salamullahi əbəda ma bəqitu və bəqiyəl leylu vən nəhar. Ya Əba Əbdillah ləqəd əzumətir rəziyyətu və cəllət və əzumətil musibətu bikə əleyna və əla cəmii əhlil islam və cəllət və əzumət musibətukə fissəmavati əla cəmii əhlissəmavat. Fələənallahu ummətən əssəsət əsasəz zulmi vəl cəuri əleykum əhləl bəyt və ləənəllahu ummətən dəfəətkum ən məqamikum və əzalətkum ən məratibikumulləti rəttəbəkumullahu fiha və ləənəllahu ummətətn qətələtkum və ləənəllahul muməhhidihə ləhum bittəmkini min qitalikum. Bəri tu iləllahi və ileykum minhum və min əşyaihim və ətbaihim və əuliyaihim. Ya Əba Əbdillah inni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum ilə yaumil qiyaməh. Və ləənəllahu alə ziyadin və alə mərvan və ləənəllahu bəni uməyyətə qatibəh və ləənallahubnə mərcanəh və ləənallahu umərəbnə səd və ləənallahu şimra və ləənallahu ummətən əsrəcət və əlcəmət və tənəqqəbət li qitalik. Bi əbi əntə və ummi. Ləqəd əzumə musabi bikə, fə əs-əlullahəlləzi əkrəmə məqaməkə və əkrəməni bikə ən yərzuqəni tələbə sarikə məə imamin mənsurin min əhli-beyti Muhəmmədin səlləllahu əleyhi və alih. Allahumməcəlni indəkə vəcihən bil Huseyni əleyhissəlam fid-dunya vəl axirəh. Ya Əba Əbdillah! İnni ətəqərrəbu iləllahi və ilə Rəsulihi və ilə Əmiril-muminin və ilə Fatimətə və iləl Həsəni və ileykə bi muvalatikə və bil bəraəti mimmen qatələkə və nəsəbə ləkəl hərb. Və bil bəraəti mimmən əssəsə əsasə zalikə və bəna əleyhi bunyanəhu və cəra fi zulmihi və cəurihi əleykum və əla əşyaikum. Bəri tu iləllahi və ileykum minhum və ətəqərrəbu iləllahi summə ileykum bi muvalatikum və muvalati vəliyyikum və bil bəraəti min əədaikum vən nasibinə ləkumul hərb. Və bil bəraəti min əşyaihim və ətbaihim. İnni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum və vəliyyun limən valakum və əduvvun limən adakum. Fə-əs-əlullahəlləzi əkrəməni bimərifətikum və mərifəti əuliyaikum və rəzəqənil bəraətə min ə'daikum ən yəc-ələni məəkum fid-dunya vəl axirəh. Və ən yusəbbitəli i'ndəkum qədəmə sidqin fid-dunya vəl axirəh. Və əs-əluhu ən yubəlliğənil məqaməl məhmudə ləkum Pndəllahi və ən yərzuqəni tələbə sarikum məə imamin hudən zahirin natiqin bil həqqi minkum və əs-əlullahə bi həqqikum və bişşənilləzi ləkum indəhu ən yu'tiyəni bi musabi bikum. Əfzələ ma yu'ti musabən bi musibətihi musibəh. Ma ə'zəməha və ə'zəmə rəziyyətəha fil islam və fi cəmiis-səmavati vəl ərz. Allahumməcəlni fi məqami haza mimmən tənaluhu minkə səlavatun rəhmətun və məğfirəh. Allahumməcəl məhyayə məhya Muhəmmədin və ali Muhəmməd və məmati məmatə Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Allahummə innə haza yaumun təbərrəkət bihi bənu uməyyəh vəbnu akilətil əkbad. Əlləinubnul ləini əla lisanikə və nisani nəbiyyikə səlləllahu əleyhi və alih fi kulli məutinin və məuqifin vəqəfə fihi nəbiyyukə səlləllahu əleyhi və alih. Allahumməl-ən əbasufyanə və muaviyətə və yəzidəbnə muaviyəh, əleyhim minkəl lənətu əbədəl abidin və haza yaumun fərihət bihi alu ziyadin və alu mərvanə bi qətlihumul Huseyn səlavatullahi əleyh. Allahummə fəzaif əleyhimul lənə minkə vəl əzabəl əlim. Allahummə inni ətəqərrəbu ileykə fi hazal yaum və fi mauqifi haza və əyyami həyati bil bəraəti minhum vəl lənəti əleyhim və bil muvalati linəbiyyikə və ali nəbiyyikə əleyhi və əleyhimus səlam. Sonra bu sözü 100 dəfə devirsən: Allahumməl-ən əvvələ zalimin zələmə həqqə Muhəmmədin və ali Muhəmməd və axirə tabiin ləhu əla zalik. Allahumməl-ənil isabətəlləti cahədətil Huseyn və şayəət və bayəət və tabəət əla qətlih. Allahumməl-ənhum cəmiə. Sonra bu sözü də 100 dəfə devirsən:Əssəlamu əleykə ya Əba Əbdillah və ələl ərvahilləti həllət bifinaik. Əleykə minni səlamullahi əbəda ma bəqitu və bəqiyəlleylu vənnəhar vəla cəələhullahu axirəl əhdi minni liziyarətikum. Əssəlamu ələl Huseyn və əla Əliyyibnil Huseyn və əla əuvladil Huseyn və əla əshabil Huseyn.d00 dəfə deyilən hissəsi bura aədərdir)
Allahummə xussə əntə əvvələ zalimin billəni minni vəbdəh bihi əvvələn summəs-saniyə vəs-salisə vər-rabi. Allahimməl-ən yezidə xamisa vəl-ən ubeydullahibni ziyadin vəbnə mərcanəh və umərəbnə səd və şimra və alə əbisufyanə və alə ziyadin və alə mərvanə ila yaumil qiyaməh. (Duanın bu verində səcdəvə aedib devirsən)
Allahummə ləkəl həmdu həmdəşşakirin. Ləkə əla musabihim əlhəmdulillahi əla azimi rəziyyəti. Allahummərzuqni şəfaətəl Huseyn yauməl vurud və səbbit li qədəmə sidqin indəkə məəl Huseyni və əshabil Huseyn. Əlləzinə bəzəlu muhəcəhum dunəl Huseyn əleyhissəlam.
Qeyd. Əgər kimin üçünsə duanın 100 dəfə təkrarlanan hissəsini oxumaq çətin olsa, onda təkrarın əvəzinə, duanın qeyd olunan hər iki hissəsini bir dəfə deyib sonra bir dəfə "tis ətə və tis-inə mərrəh" (mənası "99dəfə" deməkdir) sözünü desin.


Ziyarəri Aşura Tərcuməsi


Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah (Əbdullahın oğlu) - Salam olsun sənə, ey Allah elçisinin övladı
Salam olsun sənə, ey Aliahaın seçdiyi və seçdiyinin oğlu - Salam olsun sənə, ey möminlər əmirinin oğlu və ey vəsilər ağasının oğlu - Salam olsun sənə, ey aləm qadınlarının xanımı Fatimənin oğlu
Salam olsun sənə, ey Allahın intiqamını alan və ey Allahın intiqamını alanın oğlu! Ey o kəs ki, köməkçilərinin hamısı şəhadətə yetdi və sənin intiqamını almaq üçün bir kəs qalmadı!
Salam olsun sənə və o ruhlara ki, sənin qarşında təzim etdilər. Sizin hamınıza məndən Allahın salamı olsun, nə qədər ki, mən varam və gecə-gündüz bərqərardır. Ey Əba Əbdillah, sənin müsibətin və matəmin bizim üçün və bütün müsəlmanlar üçün böyükdür. Sənin müsibətin asimanlarda bütün səma əhlinə böyükdür, yanıqlıdır. Allah lənət etsin o ümmətə ki, siz Əhli-beytə qarşı bu zülmün və amansızlıqların əsasını qoydular, Allahın sizin üçün müqəddər etdiyi məqam və mənzilətdən məhrum etdilər, uzaq saldılar. Allah lənət etsin o ümmətə ki, sizi qətlə yetirdi. Allah lənət etsin o kəslərə ki.sizə qarşı müharibənin müqəddiməsini işləyib hazirladı (şərait yaratdılar). Onlardan, onlara tabe olanlardan, dostlarından Allaha və sizə təbərri edirəm (sığınıram). Ey Əba Əbdillah, həqiqətən mən qiyamətə kimi sizinlə sülh-səfada olanlarla sülhdə, sizintə müharibədə olanlarla müharibədə olacağam. Allah lənət etsin Ziyad övladlarına, Mərvan övladlarına. Allah lənət etsin bəni-üməyyənin hamısına. Allah lənət etsin Mərcanın oğluna (ibni Ziyada), Allah lənət etsin Ömər ibni Sədə, Allah lənət etsin Şimrə, Allah lənət etsin o admlara ki, atlarını səninlə müharibə etmək üçün yəhərləyib, cilovlayıb, üzlərinə niqab saldılar, müharibəyə ciddi hazırlaşdılar.
Atam-anam sənə fəda olsun, həqiqətən mənim sənə matəm saxlamağımın əcri və savabı çox-çox böyükdür. Sənin məqamını əziz edən və senin səbəbinlə məni əzizləyib ikramlı edən Allahdan istəyirəm ki, Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in Əhli-beytindən olan qalib Imamın (İmam Zamanın) önündə sənin intiqamını almağı mənə nəsib etsin. Ilahi, imam Hüseyn (ə) xatirinə məni dünya və axirətdə Öz yanında abırlı-həyalı, uca şanlı et! Ey Əba Əbdillah, həqiqətən mən səninlə dostluq, bu zülmlərin əsasını qoyan və bu əsasda hərəkət edən, sizə və sizin şiələrə qarşı zülm və cəfasını davam etdirənlərdən bezar olmaqla Allaha, Onun Rəsuluna, Əmirəl-mömininə, Fatiməyə, Həsənə və sənə yaxınlaşmaq istəyirəm. Allahın dərgahında və sizin hüzurunuzda onlardan bezarlığımı bildirir, siz və sizi sevənlərə məhəbbət göstərməklə, həmçinin sizin düşmənlərinizdən, sizinlə müharibə edənlərdən, onların dostlarından və onlara tabe olanlardan bezarlıq etməklə, əvvəl Allaha, sonra isə sizə yaxınlaşmaq istəyirəm. mən sizinlə sülh edənlərlə sülh, müharibə edənlərlə müharibə edirəm, sizi sevib məhəbbət göstərənlərlə dost, sizinlə düşmənçilik edənlərlə düşmənəm. Siz və sizin dostlarınız barədə mərifət kəsb etmək səbəbilə məni kəramətli edən, düşmənlərinizdən bezarlıq etməyi mənə ruzi nəsib edən Allahdan istəyirəm ki, məni dünya və axirətdə sizin yolunuzda, əməli saleh, uca dərəcəli, qədəmlərimi sidq qədəmli, sabitqədəm etsin. Ondan istəyirəm ki, məni sizin Allah yanında malik olduğunuz bəyənilmiş məqama (məqami məhmuda-şəfaət məqamına) çatdırsın, Siz Əhli-beytdən olan hidayətçi, haqqı deyən aşkar İmamın (İmam Zaman əleyhissəlamın) önündə sizin intiqamınızı almağı mənə nəsib etsin.
Allahı, sizin Onun yanında olan haqqınız, məqam və mənzilətinizə and verib, istəyirəm ki, sizə matəm saxlamaq müqabilində mənə ən yaxşı xeyir əvəzi versin, elə bir əvəz ki, matəm saxlayanlara verilər. Bu, İslamda, həmçinin bütün asimanlarda və yerdə əsər-əlamət qoyan necə də böyük müsibətdir. İlahi, məni bu məqamda o kəslərdən qərar ver ki, Sənin tərəfindən ona salavat, rəhmət və məğfirət şamil olur. İlahi, həyatımı Muhəmməd və Ali Muhəmmədin həyatı kimi, ölümümü Muhəmməd və Ali Muhəmmədin ölümii kimi qərar ver. İlahi, həqiqətən bu gün elə bir gündür ki, bəni üməyyə, ciyər yeyənin oğlu, Sənin və Peyğəmbər (s.ə.a.v)-in dilindən o həzrətin dayandığı, iqamət seçdiyi hər bir yerdə lənətlənən məlunun oğlu sevinmiş, bayram keçirmişdir. Ilahi, Əbu Sufyana, Muaviyəyə, Yezid ibni Muaviyəyə lənət et. Sənin ebədi lənətin onlara olsun! Bu bir gündür ki, Ziyad övladları, Mərvan övladları Hüseyn (ə)-ı öldürməklə xoşhal olmuşdur. İlahi, öz lənət və dərdli əzabını onlara iki qat artır!
Ilahi. Mən bu gündə, bu məqamımda və həyatımın bütün günlərində onlardan bezarlıq edib lənət göndərməklə, Sənin Peyğəmbərinə və onun övladlarına (salamullahi əleyhim) məhəbbət bəsləməklə Sənin dərgahına yaxınlaşıram. (100 dəfə) - llahi, Muhəmməd və Ali Muhəmmədin haqqına zülm edən ilk zülmkara və bu zülmdə onlara tabe olan sonrakı zülmkarlara lənət et! Ilahi, imam Hüseyn (ə)-la müharibə edən, onun qətlində bir-birinə kömək edib, əlbir olan və bir-birinin ardınca gələn düşmənlərə lənət et! İlahi, onların hamısına lənət et! (100 dəfə) - Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah və salam olsun o ruhlara ki, sənin qarşında təzim etmişlər. Bizdən sənə Allahın salamı olsun, nə qədər ki, mən varam və nə qədər ki, gecə-gündüz bərqərardır. Allahdan istəyirəm ki, sənin bu ziyarətini mənim son ziyarətim qərar verməsin. Salam olsun Hüseynə, Əliyyibnil Hüseynə, Hüseynin övladlarma, Hüseynin səhabələrinə. ilahi mənim lənətimi (Muhəmməd və Ali Muhəmmədin haqqını qəsb edərək onlara zülm edən) ilk zalıma məxsus etl Əvvəlcə ilk zalımdan başla, sonra ikinciyə, sonra üçüncüyə, sonra dördüncüyə lənət et! İlahi, beşinci yerdə Yezidə lənət et! Übeydullah ibni Ziyada, Mərcanənin oğluna, Ömər ibni Sədə, Şimrə, Əbu Sufyan övladlarına, Ziyad övladlarına, Mərvan övladlarına Qiyamət gününə kimi lənət et! (Səcdəye gedərək)
- Ilahi, Sənə həmd-səna edirəm, Əhli-beytin müsibətində iştirak edənlərin Sənə şükür, həmd-səna etməsi kimi, Allaha həmd-səna edirəm müsiybətimin böyüklüyünə görə. İlahi, İmam Hüseyn (ə)-ın şəfaətini mənə qismət et, məni, Öz dərgahında Hüseyn (ə) və onun səhabələri ilə birlikdə, əməli saleh, uca məqamlı. həqiqət axtaran, qədəmlərəmi sidq qədəmli, sabitqədəm et. Elə səhabələr ki, öz ruhlarını (yaxud qəlblərini pak qanlarını) Hüseyn (ə)-a fəda etdilər.Şərhlər

 
 
| | |

xeyrir_emel

18 iyun 2013 19:47 Offline
Allah yazan ellerinizi var etsin
 
| | |

olum-meleyi

23 iyun 2013 15:14 Offline
Esselamun aleykum Ya eba-ebdillahil Huseyn
Esselamun aleykum Ya Ovladl Huseyn
Esselamun aleykum Ya Eshabil Huseyn
 
| | |

xeyrir_emel

23 iyun 2013 15:17 Offline
olum-meleyi,
Amin
 
| | |

EBU_ISAK

30 iyun 2013 00:13 Offline
ALLAHIN SALAMI REHMETI VE BEREKETI OLSUN SIZE
 
| | |

Gunahkar_Bende

4 iyul 2013 15:18 Offline
Allah razi olsun . sagolun .
 
| | |

Betul_3

13 avqust 2013 20:54 Offline
Allah Teala Imam Huseyn (e.)-min dunyada ziyaretini ,axiretde sefaetini bize nesib etsin.Amin
 
| | |

hizbuallah

14 avqust 2013 22:52 Offline
Betul_3,
Allah razi olsun, cumlemizden
 
| | |

EBU_ISAK

16 avqust 2013 10:14 Offline
SALAM OLSUN KERBELA WEHIDLERININ AGASINA
 
| | |

M.Gulay

12 iyun 2014 16:17 Offline
ALLAHİN SALAMİ KERBELA SEHİDLERİNİN UZERİNE,ALLAHİN LENETİ ONLARİ QETLE YETİRENLERİN UZERUNE OLSUN.AMİN.
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
Banner

Sizin Reklam Burada

------------------------
------------------------

En Son Yükləmələr

Seyyid Peyman - En insan
Seyyid Peyman - Zeynəb Zeynəb
Hacı Sahib - Səfərdə olanın orucu
Hacı Sahib - Oruc tutan su içə bilər?
Hacı Sahib - Dəstəmazın danışması
Rusif Ucar - Üsyan
Hacı Sahib - İntizar
Hacı Sahib - İntizar çəkmək
Hacı Sahib - Kiçik günahı unutmaq
Hacı Şahin - Dini ehtiyac
Hacı Şahin - Diqqət eləmək
Hacı Şahin - Din təbliğ etmək
Hacı Eldayaq - Allah üçün
Hacı Eldayaq - Allahı unuduruq
Hacı Eldayaq - Allahımızı ucuz satırıq
Azərbaycan İlahi nəğmələr qrupu Hacı Möhübbət - Şah səlamun aleyk
Azərbaycan İlahi nəğmələr qrupu - Ağam Əbəlfəz
Azərbaycan İlahi nəğmələr qrupu - Əli kimdir
Seyyid Peyman - Şah salamun aleyk
Hacı Sahib - Şəban ayının əməlləri
Vasif Vəsfinur - Xanım Zeynəb
Vasif Vəsfinur - Əbəlfəz
Kamran Fərat - Vətən marşı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayinın duası
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayının savabı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayında oruc olmaq
Hacı Samir - İmam Əli (ə) qızını Ömərə veribmi
Hacı Samir - Qiyamətin peşmançılığı
Hacı Samir - Bəni İsrail
Hacı Ramil - İnsanın batini və zahiri
Hacı Ramil - İnsan öləndən sonra
Hacı Ramil - Həsəd
Hacı Zahir Mirzəvi - Günahlardan yoruldum
Hacı Zahir Mirzəvi - Ağlama ey nuri eynim
Hadi Kazemi - Kərbəladır vətənim
Hadi Kazemi & Rza İgidoğlu - Su görəndə
Mamed Sadiq - Həzrət Əli
Mamed Sadiq - Hüseynim deyərəm
Mamed Sadiq - Gözlədiyim vardı mənim
Hacı Şahin - Coun
Hacı Şahin - Arzu və dua
Hacı Şahin - Allahın rəhminə sığınmaq
Hacı Sahib - Novruz Bayramının namazı
Hacı Sahib - Novruz Bayramının duası
Hacı Sahib - Novruz günü İslamda
Hacı Eldayaq - Bəhlul Danəndə və Harun ər Rəşid
Hacı Eldayaq - İmamın alimlərlə bəhsi
Hacı Eldayaq - Allahın qüdrəti
Hacı Eldayaq - Ana haqqı
Hacı Eldayaq - Ağlamaq
Hacı Sahib - Şəhidin haqqı
Hacı Sahib - Şəhidliyə şövq
Şəhidlik haqqında
Hacı Sahib - Şəhidlər haqqında
Fizuli Fəzli - Cəfəri Sadiq
Əbu Bəkr Cayır - Zeynəbim
Əhli-Beyt qrupu - Can Zeynəb
İntizar qrupu - Can Hüseynim
Heydəri Kərrar qrupu - İmam Rza
Hacı Sahib - xanım Zəhranın təkvini vilayəti
Hacı Sahib - Xanım Zəhranın şəfaəti
Hacı Ramil - Zəhracan
Elşən Xəzər - Ya Zəhra
Hacı Samir - Xanım Zəhra buyurur
Hacı Şahin - Xanım Zəhraya təvəssül
Vasif Vəsfinur - Zəhradadır dərmanın
Vasif Vəsfinur - Allah Allah
Vasif Vəsfinur - Əli oğlu Həsən
Vasif Vəsfinur - Qara zindanlara qardaş
Hacı Əhliman - Namaz qılanın ictimai vəzifəsi
Hacı Əhliman - Azanı gözəl səsli biri oxumalıdır
Hacı Əhliman - Hicablı xanım facebookda
Hacı Əhliman - Dindarın ailədə rəftarı
Hacı Əhliman - Geyiminizə fikir verin
Vasif Vəsfinur - İnsan bilə bilməz
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ammar Halwachi - Haydar
Hacı Zahir Mirzəvi - Əbəlfəz
Hacı Mehdi Dərbəndi - Xudaya
Hacı Ramil - Bədgüman insanlar
Hacı Ramil - Ailədə kişi və qadın
Hacı Ramil - Bəlanı tezləşdirən günahlar
Kamran Fərat - Zeynəb
Hacı Sahib - Yeni ili qeyd eləmək olar?
Muhəmməd Nardarani - Ya İmam Zaman
Muhəmməd Nardarani - Məzlum Həsən Əskəri
Badi Kubə - Ey vay Ruqəyyəm
Zühur İlahi nəğmələr qrupu - Gəl anacan
Dönməz Nuri Pərvin Quluzadə - Ya Hüseyn
Vasif Vəsfinur - Tərəfdarı-Hüseynəm
Vasif Vəsfinur - Ruqəyyə
Vasif Vəsfinur - Muxtaram
 

Təqvim

«    Yanvar 2022    »
BeÇaÇCaCŞB
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Quran Dinlə

Eşq Vilayəti

Banner

Hicab bağlamaq dərsləri


--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

 
 
Created by Donamor