RSS
 

Login:
Şifrə:
» » Qurani-kәrim

Xəbər lenti

Yoluxucu xəstəliklər mövzusu dini mənbələrdə
Yoluxucu xəstəliklər mövzusu dini mənbələrdə...
"BİZ PEYĞƏMBƏRLƏR MİRAS QOYMURUQ" hədisinin dəlil göstərilməsi və onun cavabi
"BİZ PEYĞƏMBƏRLƏR MİRAS QOYMURUQ" hədisinin dəlil göstərilməsi və onun cavabi...
Vəhdət - günümüzün əsas ehtiyacı
Vəhdət - günümüzün əsas ehtiyacı...
Azərbaycan ədəbiyyatında İmam Hüseyn (ə) və Məhərrəmlik mövzusu
Azərbaycan ədəbiyyatında İmam Hüseyn (ə) və Məhərrəmlik mövzusu...
Siffeyn savaşı
Siffeyn savaşı...
Mübarək Ramazan ayında xüsusi diqqət edilməli 4 məqam: Ramazan ayının əməlləri
Mübarək Ramazan ayında xüsusi diqqət edilməli 4 məqam: Ramazan ayının əməlləri...
Ruhuna zülm edilən məzlum imam (İkinci hissə)
Ruhuna zülm edilən məzlum imam (İkinci hissə)...
İmam Zamana (ə.f) qarşı müxalifətin səbəbləri
İmam Zamana (ə.f) qarşı müxalifətin səbəbləri...
İzdivacda vasitəçilik
İzdivacda vasitəçilik...
Hədislərdə vəhdətə çağırış
Hədislərdə vəhdətə çağırış...

Dini Üsiyyət

Saytı bəyəndin?

Bəli
Xeyr

Namaz vaxtları

Saat

Son Şərhlər

  
 • OtkrGat
  Yazan: OtkrGat
 • 
 • ReneBF
  Yazan: ReneBF
 • 
 • WilliamSwalf
 • 
 • WilliamSwalf
 • 
 • WilliamSwalf
 • 
 • QYRuben
  Yazan: QYRuben
 • 
 • GoFdihor
  Yazan: GoFdihor
 • 
 • GoFdihor
  Yazan: GoFdihor
  Mövzu: Həsəd
 • 
 • GoFdihor
  Yazan: GoFdihor
 • 
 • GoFdihor
  Yazan: GoFdihor

FaceBook

Qan yaddaşımız

Dini yьkləmələr


Hacı Sahib


Hacı Şahin


Ocaq Necad ağa


Firuqi ağa


Mir Cəfər ağa


Hacı Qürbət


Hacı Əhliman


Hacı Ələmdar


Hacı Ramil


Hacı Samir


Hacı Vasif

Reklam

Online SMS Yaz!
Online Sms:

Qurani-kәrim

 
Müəllif: Admin | Bölmə: Qurani-Kərim | Vaxt: 26-04-2013, 00:50 | Şərh sayı: (1) | Baxılıb: 1622

Qurani-kәrimQurani-kәrim
Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) peyğәmbәrliyini tәsdiqlәyәn sәnәd vә sәmavi kitab olan Qurani-kәrim dini tәlimlәrin vә İslam hәqiqәtlәrinin qaynağıdır. Allah kәlamı оlаn Qurani-kәrim әzәmәtli, ülvi bir mәqamdan Peyğәmbәrә (s) nazil olan vә insanlara sәadәt yolunu göstәrәn tәlimlәrdir. Qurani-kәrim bәşәriyyәt alәminә hәm dünyanın, hәm dә ахirәtin sәadәtini tәmin edәn bir sıra elmi vә әmәli proqramlar verir. Qurani-kәrim Peyğәmbәrin (s) 23 illik dәvәti müddәtindә tәdricәn nazil olmuş vә bәşәriyyәt alәminin ehtiyaclarını ödәmişdir.
Qurani-kәrim insanları sәadәt yoluna yönәltmәkdәn başqa hәdәfi olmayan bir kitabdır. Fәrdi vә ictimai sәadәtin әsası olan düzgün әqidәni, gözәl әxlaqı vә layiqli әmәllәri sәlis bir bәyanla insanlara öyrәdir:
و نزّلنا عَلَيكَ الكِتابَ تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ
"Biz Quranı sәnә hәr şeyi izah etmәk üçün bir hidayәt, mәrhәmәt vә müjdә olaraq nazil etdik!"
Qurani-kәrim İslam tәlimlәrini qısa şәkildә bәyan etmişdir. Onların tәfәrrüatı üçün isә Peyğәmbәrә (s) vә onun ailәsinә müraciәt etmәyi bildirmişdir:
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
"Sәnә Quranı nazil etdik ki, insanlara göndәrdiyimizi onlara izah edәsәn. Bәlkә onlar da düşünüb dәrk edәlәr!"
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ
"Biz Kitabı sәnә yalnız ixtilafda olduqları mәsәlәlәri izah etmәk üçün nazil etdik!"
Qurani-kәrim insanları kor-koranә tәqlidә çağırmadan onlarla sadә dillә, Allahın hәr kәsә bәxş etdiyi mәntiqlә danışır vә insanların istәr-istәmәz öz fitrәti ilә dәrk etdiyi mәlumatları xatırladaraq bildirir ki, insan heç vaxt onları qәbul etmәkdәn vә onların düzgünlüyünü etiraf etmәkdәn boyun qaçıra bilmәz.
Allah taala buyurur:
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
"Quran haqla batili ayırd edәn kәlamdır! O, zarafat vә әylәncә deyildir"!
Quranın buyurduğu sözlәr öz mәzmunun әhatә dairәsinә görә bütün zamanlara vә bütün diri insanlara аiddir. O, mәsәlәnin bәzi cәhәtlәrini dәrk еdәn, bәzi cәhәtlәrindәn isә qаfil olan adi insan sözü yох, gizlindә, aşkarda olan bütün şеylәrdәn vә hәr bir işin xeyrindәn, ziyanından xәbәrdar olan Allahın kәlamıdır. Buna görә dә hәr bir müsәlmana vacibdir ki, hәmişә real baxışla bu ayәyә diqqәt etsin, Allahın kәlamının diri vә әbәdi olduğunu anlasın, başqalarının bu barәdә düşünüb danışdıqlarına kifayәtlәnmәsin, Quranda çoxlu tәkid olunan vә insanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrindәn olan azad düşüncәnin qapısını öz üzünә bağlamasın. Çünki Allahın kitabı hәmişә, hәr kәs üçün haqla nahaqqı ayırd edәn kәlam vә canlı höccәtdir vә belә bir kitabı dәrk etmәk müәyyәn bir qrupa mәxsus deyildir.
Allah taala buyurur:
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
"Müsәlmanlar özlәrindәn әvvәl kitab verilәn yәhudilәr vә xaçpәrәstlәr kimi olmasınlar. Onlarla öz peyğәmbәrlәri arasında uzun bir müddәt keçmiş vә qәlblәri daşlaşmışdır".
Qurani-kәrim bütün insanlardan istәyir ki, öz fitrәtlәrinә müraciәt edib haqqı qәbul etsinlәr. Belә ki, hәr şeydәn әvvәl haqqı qeydsiz-şәrtsiz qәbul etmәk üçün özlәrindә hazırlıq yarаtsınlar, hansısa bir әqidәnin haqq olduğunu, dünya vә axirәtin sәadәtini tәmin etdiyini gördükdә şeytanın vәsvәsәlәrinә vә nәfsin çağırışına qulaq asmadan onu qәbul etsinlәr. Bundan sonra isә İslam tәlimlәrini öz ağılları ilә ölçsünlәr. Әgәr İslam tәlimlәrinin haqq olduğunu vә insanların hәqiqi mәslәhәtinin onların hәyata keçirilmәsindә olduğunu görsәlәr, tәslim olub onları qәbul etsinlәr. Bu halda insanın hәyat tәrzi vә cәmiyyәtdә icra olunan normalar insanların öz fitri istәklәri ilә uyğun olan qanunlardan ibarәt olacaqdır. Elә harmoniyalı bir yaşayış tәrzi olacaqdır ki, onun bütün komponentlәri insanın quruluşu ilә tam şәkildә uyğun olacaq vә hәr cür ziddiyyәtdәn uzaq olacaq. Bәzәn mәnәviyyatdan, bәzәn isә maddiyyatdan qaynaqlanan vә bәzәn әqllә, bәzәn isә nәfsani istәklәrlә uyğun olan ziddiyyәtli bir yaşayış tәrzi olmayacaqdır.
Ucа Allah Quranın vәsfindә buyurur:
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ
"Hәr cür ziddiyyәtdәn uzaq olan haqqa vә doğru yola hidayәt edir".
Hәmçinin buyurur:
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
"Hәqiqәtәn, bu Quran (bütün bәşәriyyәti) әn doğru yola yönәldir".
Başqa bir ayәdә bildirilir ki, İslamın әn doğru yol olmasının sәbәbi onun insanın yaradılışı ilә uyğun olmasıdır. Çünki aydındır ki, insanın hәqiqi ehtiyaclarına vә fitri istәklәrinә cavab verәn bir әqidә әn gözәl şәkildә insanı xoşbәxt edәcәkdir.
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
"Batildәn haqqa tapınaraq üzünü Allahın fitri olaraq insanlara verdiyi dinә tәrәf tut. O din ki, dәyişdirilmәsi mümkün olmayan insanın quruluşu ilә tam şәkildә uyğundur vә cәmiyyәti idarә edib sәadәtә çatdırmaq qüdrәtinә malikdir".
Hәmçinin buyurur:
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
"Quran elә bir Kitabdır ki, insanları zülmәtlәrdәn nura çıxartmaq üçün sәnә nazil etmişik".
Qurani-kәrim, insanları hәdәfi aşkar şәkildә göstәrәn aydın bir yola dәvәt edir, demәli bu, elә bir yol olmalıdır ki, insanların real ehtiyaclarına düzgün cavab versin vә elәcә dә ağılla uyğun olsun. Bu isә İslam adlanan fitri dindәn başqa bir şey deyildir.
Nәfsani istәklәrә vә cәmiyyәtin nüfuzlu şәxslәrinin qәzәb vә şәhvәtini doyurmağa әsaslanan, ata-babadan kor-koranә tәqlidi şәkildә götürülәn, elәcә dә zәif vә geridә qalmış xalqların mәntiqlә uyğun olub olmamasını araşdırmadan güclü xalqlardan әxz etdiklәri hәyat tәrzi isә qaranlığa girmәkdәn başqa bir şey deyildir vә heç vaxt insanların hәdәfә çatmasına zәmanәt verә bilmәz. Allah taala buyurur:
أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ في الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
"Ölü olub dinlә diriltdiyimiz, sonra insanlar arasında gәzmәk üçün nur (İslam dini) verdiyimiz kәs zülmәt içindә qalıb oradan çıxa bilmәyәn bir kәs kimi ola bilәrmi?"
Belәliklә buradan İslam vә müsәlmanların baxışından Qurani-kәrimin әzәmәt vә әhәmiyyәtini dәrk etmәk olar. Bundan әlavә, nazil olmasından 14 әsr keçәn bu müqәddәs kitab müxtәlif cәmiyyәtlәrdә müxtәlif cәhәtlәrdәn dәyәrli mәqama malik olmuş vә dünya xalqlarının diqqәtini özünә cәlb etmişdir.
Hәqiqәtәn, Qurani-kәrim sәmavi kitabdır vә İslamın qlobal vә әbәdi bir din olmasının zәmanәtçisidir. İslam dininin başlıca tәlimlәri onda cazibәdar bir bәyanla deyilib vә bu cәhәtdәn onun dәyәri Allahın dininin dәyәri ilә bәrabәrdir. Bundan әlavә, Qurani-kәrim Allah kәlamı vә Peyğәmbәrin (s) әbәdi möcüzәsidir.Şərhlər

 
 
| | |

makaronka_1987

2 may 2013 22:24 Offline
neden saytda kimse yox?
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
Banner

Sizin Reklam Burada

------------------------
------------------------

En Son Yükləmələr

Seyyid Peyman - En insan
Seyyid Peyman - Zeynəb Zeynəb
Hacı Sahib - Səfərdə olanın orucu
Hacı Sahib - Oruc tutan su içə bilər?
Hacı Sahib - Dəstəmazın danışması
Rusif Ucar - Üsyan
Hacı Sahib - İntizar
Hacı Sahib - İntizar çəkmək
Hacı Sahib - Kiçik günahı unutmaq
Hacı Şahin - Dini ehtiyac
Hacı Şahin - Diqqət eləmək
Hacı Şahin - Din təbliğ etmək
Hacı Eldayaq - Allah üçün
Hacı Eldayaq - Allahı unuduruq
Hacı Eldayaq - Allahımızı ucuz satırıq
Azərbaycan İlahi nəğmələr qrupu Hacı Möhübbət - Şah səlamun aleyk
Azərbaycan İlahi nəğmələr qrupu - Ağam Əbəlfəz
Azərbaycan İlahi nəğmələr qrupu - Əli kimdir
Seyyid Peyman - Şah salamun aleyk
Hacı Sahib - Şəban ayının əməlləri
Vasif Vəsfinur - Xanım Zeynəb
Vasif Vəsfinur - Əbəlfəz
Kamran Fərat - Vətən marşı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayinın duası
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayının savabı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayında oruc olmaq
Hacı Samir - İmam Əli (ə) qızını Ömərə veribmi
Hacı Samir - Qiyamətin peşmançılığı
Hacı Samir - Bəni İsrail
Hacı Ramil - İnsanın batini və zahiri
Hacı Ramil - İnsan öləndən sonra
Hacı Ramil - Həsəd
Hacı Zahir Mirzəvi - Günahlardan yoruldum
Hacı Zahir Mirzəvi - Ağlama ey nuri eynim
Hadi Kazemi - Kərbəladır vətənim
Hadi Kazemi & Rza İgidoğlu - Su görəndə
Mamed Sadiq - Həzrət Əli
Mamed Sadiq - Hüseynim deyərəm
Mamed Sadiq - Gözlədiyim vardı mənim
Hacı Şahin - Coun
Hacı Şahin - Arzu və dua
Hacı Şahin - Allahın rəhminə sığınmaq
Hacı Sahib - Novruz Bayramının namazı
Hacı Sahib - Novruz Bayramının duası
Hacı Sahib - Novruz günü İslamda
Hacı Eldayaq - Bəhlul Danəndə və Harun ər Rəşid
Hacı Eldayaq - İmamın alimlərlə bəhsi
Hacı Eldayaq - Allahın qüdrəti
Hacı Eldayaq - Ana haqqı
Hacı Eldayaq - Ağlamaq
Hacı Sahib - Şəhidin haqqı
Hacı Sahib - Şəhidliyə şövq
Şəhidlik haqqında
Hacı Sahib - Şəhidlər haqqında
Fizuli Fəzli - Cəfəri Sadiq
Əbu Bəkr Cayır - Zeynəbim
Əhli-Beyt qrupu - Can Zeynəb
İntizar qrupu - Can Hüseynim
Heydəri Kərrar qrupu - İmam Rza
Hacı Sahib - xanım Zəhranın təkvini vilayəti
Hacı Sahib - Xanım Zəhranın şəfaəti
Hacı Ramil - Zəhracan
Elşən Xəzər - Ya Zəhra
Hacı Samir - Xanım Zəhra buyurur
Hacı Şahin - Xanım Zəhraya təvəssül
Vasif Vəsfinur - Zəhradadır dərmanın
Vasif Vəsfinur - Allah Allah
Vasif Vəsfinur - Əli oğlu Həsən
Vasif Vəsfinur - Qara zindanlara qardaş
Hacı Əhliman - Namaz qılanın ictimai vəzifəsi
Hacı Əhliman - Azanı gözəl səsli biri oxumalıdır
Hacı Əhliman - Hicablı xanım facebookda
Hacı Əhliman - Dindarın ailədə rəftarı
Hacı Əhliman - Geyiminizə fikir verin
Vasif Vəsfinur - İnsan bilə bilməz
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ammar Halwachi - Haydar
Hacı Zahir Mirzəvi - Əbəlfəz
Hacı Mehdi Dərbəndi - Xudaya
Hacı Ramil - Bədgüman insanlar
Hacı Ramil - Ailədə kişi və qadın
Hacı Ramil - Bəlanı tezləşdirən günahlar
Kamran Fərat - Zeynəb
Hacı Sahib - Yeni ili qeyd eləmək olar?
Muhəmməd Nardarani - Ya İmam Zaman
Muhəmməd Nardarani - Məzlum Həsən Əskəri
Badi Kubə - Ey vay Ruqəyyəm
Zühur İlahi nəğmələr qrupu - Gəl anacan
Dönməz Nuri Pərvin Quluzadə - Ya Hüseyn
Vasif Vəsfinur - Tərəfdarı-Hüseynəm
Vasif Vəsfinur - Ruqəyyə
Vasif Vəsfinur - Muxtaram
 

Ən Çox Oxunanlar

Təqvim

«    Fevral 2021    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Quran Dinlə

Eşq Vilayəti

Banner

Hicab bağlamaq dərsləri


--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

 
 
Created by Donamor