RSS
 

Login:
Şifrə:
» » YASİN

Xəbər lenti

Yoluxucu xəstəliklər mövzusu dini mənbələrdə
Yoluxucu xəstəliklər mövzusu dini mənbələrdə...
"BİZ PEYĞƏMBƏRLƏR MİRAS QOYMURUQ" hədisinin dəlil göstərilməsi və onun cavabi
"BİZ PEYĞƏMBƏRLƏR MİRAS QOYMURUQ" hədisinin dəlil göstərilməsi və onun cavabi...
Vəhdət - günümüzün əsas ehtiyacı
Vəhdət - günümüzün əsas ehtiyacı...
Azərbaycan ədəbiyyatında İmam Hüseyn (ə) və Məhərrəmlik mövzusu
Azərbaycan ədəbiyyatında İmam Hüseyn (ə) və Məhərrəmlik mövzusu...
Siffeyn savaşı
Siffeyn savaşı...
Mübarək Ramazan ayında xüsusi diqqət edilməli 4 məqam: Ramazan ayının əməlləri
Mübarək Ramazan ayında xüsusi diqqət edilməli 4 məqam: Ramazan ayının əməlləri...
Ruhuna zülm edilən məzlum imam (İkinci hissə)
Ruhuna zülm edilən məzlum imam (İkinci hissə)...
İmam Zamana (ə.f) qarşı müxalifətin səbəbləri
İmam Zamana (ə.f) qarşı müxalifətin səbəbləri...
İzdivacda vasitəçilik
İzdivacda vasitəçilik...
Hədislərdə vəhdətə çağırış
Hədislərdə vəhdətə çağırış...

Dini Üsiyyət

Saytı bəyəndin?

Bəli
Xeyr

Namaz vaxtları

Saat

Son Şərhlər

FaceBook

Qan yaddaşımız

Dini yьkləmələr


Hacı Sahib


Hacı Şahin


Ocaq Necad ağa


Firuqi ağa


Mir Cəfər ağa


Hacı Qürbət


Hacı Əhliman


Hacı Ələmdar


Hacı Ramil


Hacı Samir


Hacı Vasif

Reklam

Online SMS Yaz!
Online Sms:

YASİN

 
Müəllif: Hicab Delisi | Bölmə: Qurani-Kərim | Vaxt: 4-11-2014, 13:50 | Şərh sayı: (1) | Baxılıb: 2107

YASİN


YASİN


"Yasin” surəsi
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
1) Ya sin.
2) Vəl-Qur`anil-həkim.
3) İnnəkə ləminəl-mursəlin.
4) Əla siratin mustəqim.
5) Tənziləl-əzizir-rəhim.
6) Litunzirə qəvmən ma unzirə abauhum fəhum ğafilun.
7) Ləqəd həqqəl-qəvlu əla əksərihim fəhum la yu`minun.
8) İnna cəəlna fi ə`naqihim əğlalən fəhiyə iləl-əzqani fəhum muqməhun.
9) Və cəəlna min bəyni əydihim səddən və min xəlfihim səddən fəəğşəynahum fəhum la yubsirun.
10) Və səvaun ələyhim əənzərtəhum əm ləm tunzirhum la yu`minun.
11) İnnəma tunziru mənittəbəəz-zikrə və xəşiyər-Rəhmanə bil-ğəybi, fəbəşşirhu biməğfi¬rətin və əcrin kərim.
12) İnna nəhnu nuhyil-məvta və nəktubu ma qəddəmu və asarəhum və kullə şəy`in əhsəynahu fi imamin mubin.
13) Vəzrib ləhum məsələn əshabəl-qəryəti iz caəhəl-mursəlun.
14) İz ərsəlna iləyhimusnəyni fəkəzzəbuhuma fəəzzəzna bisalisin fəqalu inna iləykum mursəlun.
15) Qalu ma əntum illa bəşərun misluna və ma ənzələr-Rəhmanu min şəy`in in əntum illa təkzibun.
16) Qalu Rəbbuna yə`ləmu inna iləykum ləmursəlun.
17) Və ma ələyna illəl-bələğul-mubin.
18) Qalu inna tətəyyərna bikum ləin ləm təntəhu lənərcumənnəkum vələ¬yəməs-sənnəkum minna əzabun əlim.
19) Qalu tairukum məəkum əin zukkirtum bəl əntum qəvmun musrifun
20) Və caə min əqsəl-mədinəti rəculun yəs`a qalə ya qəvmittəbiul-mursəlin.
21) İttəbiu mən la yəs`əlukum əcrən və hum muhtn.
22) Və ma liyə la ə`budul-ləzi fətərəni və iləyhi turcəun.
23) Əəttəxizu min dunihi alihətən in yuridnir-Rəhmanu bizurrin la tuğni ənni şəfaətuhum şəy`ən və la yunqizun.
24) İnni izən ləfi zəlalin mubin.
25) İnni aməntu birəbbikum fəsməun.
26) Qilədxulil-cənnətə qalə ya ləytə qəvmi yə`ləmun.
27) Bima ğəfərə li Rəbbi və cəələni minəl-mukrəmin.
28) Və ma ənzəlna əla qəvmihi min bə`dihi min cundin minəs-səmai və ma kunna munzilin.
29) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza hum xamidun.
30) Ya həsrətən ələl-ibad, ma yə`tihim min rəsulin illa kanu bihi yəstəhziun.
31) Ələm yərəv kəm əhləkna qəbləhum minəl-quruni ənnəhum iləyhim la yərciun.
32) Və in kullun ləmma cəmiun lədəyna muhzərun.
33) Və ayətun ləhumul-ərzul-məytətu əhyəynaha və əxrəcna minha həbbən fəminhu yə`kulun.
34) Və cəəlna fiha cənnatin min nəxilin və ə`nabin və fəccərna fiha minəl-uyun.
35) Liyə`kulu min səmərihi və ma əmiləthu əydihim əfəla yəşkurun.
36) Subhanəlləzi xələqəl-əzvacə kulləha mimma tunbitul-ərzu və min ənfusihim və mimma la yə`ləmun.
37) Və ayətun ləhumul-ləylu nəsl minhun-nəharə fəiza hum muzlimun.
38) Vəş-şəmsu təcri limustəqərrin ləha, zalikə təqdirul-əzizil-əlim.
39) Vəl-qəmərə qəddərnahu mzilə hətta adə kəl-urcunil-qədim.
40) Ləş-şəmsu yənbəği ləha ən tudrikəl-qəmərə vələl-ləylu sabiqun-nəhar, və kullun fi fələkin yəsbəhun.
41) Və ayətun ləhum ənna həməlna zurriyyətəhum fil-fulkil-məşhun.
42) Və xələqna ləhum min mislihi ma yərkəbun.
43) Və in nəşə` nuğriqhum fəla sərixə ləhum və la hum yunqəzun.
44) İlla rəhmətən minna və mətaən ila hin.
45) Və iza qilə ləhumuttəqu ma bəynə əydikum və ma xəlfəkum ləəlləkum turhəmun.
46) Və ma tə`tihim min ayətin min ayati Rəbbihim illa kanu ənha mu`rizin.
47) Və iza qilə ləhum ənfiqu mimma rəzəqəkumullahu qaləlləzinə kəfəru lilləzinə am t`imu mən ləv yəşaullahu ət`əməhu in əntum illa fi zəlalin mubin.
48) Və yəqulunə məta hazəl-və`du in kuntum sadiqin.
49) Ma yənzurunə illa səyhətən vahidətən tə`xuzuhum və hum yəxissimun.
50) Fəla yəstətiunə təvsiyətən və la ila əhlihim yərciun.
51) Və nufixə fis-suri fəiza hum minəl-əcdasi ila Rəbbihim yənsilun.
52) Qalu ya vəyl mən bəəs min mərqədina, haza ma vəədər-Rəhmanu və sədəqəl-mursəlun.
53) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza hum cəmiun lədəyna muhzərun.
54) Fəl-yəvmə la tuzləmu nəfsun şəy`ən və la tuczəvnə illa ma kuntum tə`məlun.
55) İnnə əshabəl-cənnətil-yəvmə fi şuğulin fakihun.
56) Hum və əzvacuhum fi zilalin ələl-əraiki muttəkiun.
57) Ləhum fiha fakihətun və ləhum ma yəddəun.
58) Səlamun qəvlən min Rəbbin rəhimin.
59) Vəmtazul-yəvmə əyyuhəl-mucrimun.
60) Ələm ə`həd iləykum ya bəni Adəmə ən la tə`buduş-şəytanə innəhu ləkum vun mubin.
61) Və əni`buduni haza ciratun mustəqim.
62) Və ləqəd əzəllə minkum cibillən kəsirən əfələm təkunu tə`qilun.
63) Hazihi cəhənnəmul-ləti kuntum tun.
64) İsləvhəl-yəvmə bima kuntum təkfurun.
65) Əl-yəvmə nəxtimu əla əfvahihim və tukəllimuna əydihim və təşh ərculuhum bima kanu yəksibun.
66) Və ləv nəşau lətəməsna əla ə`yunihim fastəbəqus-ciratə fəənna yubsirun.
67) Və ləv nəşau ləməsəxnahum əla məkanətihim fəməstətau muziyyən və la yərciun.
68) Və mən nuəmmirhu nunəkkishu fil-xəlqi əfəla yə`qilun.
69) Və ma əlləmnahuş-şi`rə və ma yənbəği ləhu in huvə illa zikrun və Qur`anun mubin.
70) Liyunzirə mən kanə həyyən və yəhiqqəl-qəvlu ələl-kafirin.
71) Əvələm yərəv ənna xələqna ləhum mimma əmilət əydina ən`amən fəhum ləha malikun.
72) Və zəlləlnaha ləhum fəminha rəkubuhum və minha yə`kulun.
73) Və ləhum fiha mfiu və məşaribu əfəla yəşkurun.
74) Vəttəxəzu min dunillahi alihətən ləəlləhum yunsərun.
75) La yəstətiunə nəsrəhum vəhum ləhum cundun muhzərun.
76) Fəla yəhzunkə qəvluhum, inna nə`ləmu ma yusirrunə və ma yu`linun.
77) Əvələm yərəl-insanu ənna xələqnahu min nutfətin fəiza huvə xəsimun mubin.
78) Və zərəbə l məsələn və nəsiyə xəlqəhu qalə mən yuhyil-izamə və hiyə rəmim.
79) Qul yuhyihəlləzi ənşəəha əvvələ mərrətin və huvə bikulli xəlqin əlim.
80) Əlləzi cəələ ləkum minəş-şəcəril-əxzəri narən fəiza əntum minhu tuqidun.
81) Əvələysəlləzi xələqəs-səmavati vəl-ərzə biqadirin əla ən yəxluqə misləhum, bəla vəhuvəl-xəllaqul-əlim.
82) İnnəma əmruhu iza əradə şəy`ən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun.
83) Fəsubhanəlləzi biyədihi mələkutu kulli şəy`in və iləyhi turcə`un.

Şərhlər

 
 
| | |

Hicab Delisi

5 noyabr 2014 17:00 Offline
Allah qəbul etsin inşallah.
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
Banner

Sizin Reklam Burada

------------------------
------------------------

En Son Yükləmələr

Seyyid Peyman - En insan
Seyyid Peyman - Zeynəb Zeynəb
Hacı Sahib - Səfərdə olanın orucu
Hacı Sahib - Oruc tutan su içə bilər?
Hacı Sahib - Dəstəmazın danışması
Rusif Ucar - Üsyan
Hacı Sahib - İntizar
Hacı Sahib - İntizar çəkmək
Hacı Sahib - Kiçik günahı unutmaq
Hacı Şahin - Dini ehtiyac
Hacı Şahin - Diqqət eləmək
Hacı Şahin - Din təbliğ etmək
Hacı Eldayaq - Allah üçün
Hacı Eldayaq - Allahı unuduruq
Hacı Eldayaq - Allahımızı ucuz satırıq
Azərbaycan İlahi nəğmələr qrupu Hacı Möhübbət - Şah səlamun aleyk
Azərbaycan İlahi nəğmələr qrupu - Ağam Əbəlfəz
Azərbaycan İlahi nəğmələr qrupu - Əli kimdir
Seyyid Peyman - Şah salamun aleyk
Hacı Sahib - Şəban ayının əməlləri
Vasif Vəsfinur - Xanım Zeynəb
Vasif Vəsfinur - Əbəlfəz
Kamran Fərat - Vətən marşı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayinın duası
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayının savabı
Hacı Eldayaq - Rəcəb ayında oruc olmaq
Hacı Samir - İmam Əli (ə) qızını Ömərə veribmi
Hacı Samir - Qiyamətin peşmançılığı
Hacı Samir - Bəni İsrail
Hacı Ramil - İnsanın batini və zahiri
Hacı Ramil - İnsan öləndən sonra
Hacı Ramil - Həsəd
Hacı Zahir Mirzəvi - Günahlardan yoruldum
Hacı Zahir Mirzəvi - Ağlama ey nuri eynim
Hadi Kazemi - Kərbəladır vətənim
Hadi Kazemi & Rza İgidoğlu - Su görəndə
Mamed Sadiq - Həzrət Əli
Mamed Sadiq - Hüseynim deyərəm
Mamed Sadiq - Gözlədiyim vardı mənim
Hacı Şahin - Coun
Hacı Şahin - Arzu və dua
Hacı Şahin - Allahın rəhminə sığınmaq
Hacı Sahib - Novruz Bayramının namazı
Hacı Sahib - Novruz Bayramının duası
Hacı Sahib - Novruz günü İslamda
Hacı Eldayaq - Bəhlul Danəndə və Harun ər Rəşid
Hacı Eldayaq - İmamın alimlərlə bəhsi
Hacı Eldayaq - Allahın qüdrəti
Hacı Eldayaq - Ana haqqı
Hacı Eldayaq - Ağlamaq
Hacı Sahib - Şəhidin haqqı
Hacı Sahib - Şəhidliyə şövq
Şəhidlik haqqında
Hacı Sahib - Şəhidlər haqqında
Fizuli Fəzli - Cəfəri Sadiq
Əbu Bəkr Cayır - Zeynəbim
Əhli-Beyt qrupu - Can Zeynəb
İntizar qrupu - Can Hüseynim
Heydəri Kərrar qrupu - İmam Rza
Hacı Sahib - xanım Zəhranın təkvini vilayəti
Hacı Sahib - Xanım Zəhranın şəfaəti
Hacı Ramil - Zəhracan
Elşən Xəzər - Ya Zəhra
Hacı Samir - Xanım Zəhra buyurur
Hacı Şahin - Xanım Zəhraya təvəssül
Vasif Vəsfinur - Zəhradadır dərmanın
Vasif Vəsfinur - Allah Allah
Vasif Vəsfinur - Əli oğlu Həsən
Vasif Vəsfinur - Qara zindanlara qardaş
Hacı Əhliman - Namaz qılanın ictimai vəzifəsi
Hacı Əhliman - Azanı gözəl səsli biri oxumalıdır
Hacı Əhliman - Hicablı xanım facebookda
Hacı Əhliman - Dindarın ailədə rəftarı
Hacı Əhliman - Geyiminizə fikir verin
Vasif Vəsfinur - İnsan bilə bilməz
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ağa Maştağalı Tərlan Maştağalı - İmamət tərəfə
Ammar Halwachi - Haydar
Hacı Zahir Mirzəvi - Əbəlfəz
Hacı Mehdi Dərbəndi - Xudaya
Hacı Ramil - Bədgüman insanlar
Hacı Ramil - Ailədə kişi və qadın
Hacı Ramil - Bəlanı tezləşdirən günahlar
Kamran Fərat - Zeynəb
Hacı Sahib - Yeni ili qeyd eləmək olar?
Muhəmməd Nardarani - Ya İmam Zaman
Muhəmməd Nardarani - Məzlum Həsən Əskəri
Badi Kubə - Ey vay Ruqəyyəm
Zühur İlahi nəğmələr qrupu - Gəl anacan
Dönməz Nuri Pərvin Quluzadə - Ya Hüseyn
Vasif Vəsfinur - Tərəfdarı-Hüseynəm
Vasif Vəsfinur - Ruqəyyə
Vasif Vəsfinur - Muxtaram
 

Ən Çox Oxunanlar

Təqvim

«    Sentyabr 2020    »
BeÇaÇCaCŞB
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Quran Dinlə

Eşq Vilayəti

Banner

Hicab bağlamaq dərsləri


--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

 
 
Created by Donamor