Allahin99adi

 


Allahin 99 adi ve menalari

1.ALLAH-gozel sifetleri ozunde ehtiva eden.
2.EL-VAHID-yegane.
3.EL-EHED-benzersiz.
4.ES-SEMED-ehtiyacsiz.
5.EL-AXIR-her sheyden sonra movcud olacaq.
6.ES-SEMI-her sheyi eshiden.
7.EL-BESIR-her sheyi goren(haqq-nahaqq).
8.EL-QEDIR-her sheye qudreti chatan.
9.EL-EVVEL-her sheyden evvel movcud olmush.
10.EL-QAHIR-zalimlari qehr eden.
11.EL-ELIYY-yuksek,uca.
12.EL-E'LA-en yuksek.
13.EL-BAQI-ebedi.
14.EL-BEDI-hemishe ixtira eden.
15.EL-BARI-yaradici.
16.EL-EKREM-en kerametli.
17.EZ-ZAHIR-ashkarda olan.
18.EL-BATIN-gizlinde olan.
19.EL-HEYY-diri.
20.EL-HEKIM-chox hikmetli.
21.EL-ELIM-her sheyi bilen chox elmli.
22.EL-HELIM-chox mulayim.
23.EL-HAFIZ-en yaxshi qoruyucu.
24.EL-HEQQ-heqiqet.
25.EL-HESIB-her sheyi hesaba alan.
26.EL-HEMID-hemd edilen.
27.EL-HEFIYY-oz yaratdiqlarini chox seven.
28.EN-NUR-nur.
29.ER-REBB-besleyen.
30.ER-REHMAN-chox merhemetli.
31.ER-REHIM-hemishe merhemetli.
32.ER-RAUF-mehriban.
33.ER-RAI-her sheyi goren.
34.ER-REQIB-nezaretchi.
35.EZ-ZARI-yaradan.
36.ES-SELAM-
37.ER-REZZAQ (ER-RAZIQ)-ruzi veren.
38.EL-MO'MIN-iman bexsh eden.
39.EL-MYHEMIN-himaye eden.
40.EL-EZIZ-chox izzetli.
41.EL-CEBBAR-zalimlara eziyyet veren.
42.EL-MUTEKEBBIR-meqami uca tutulan.
43.ES-sheyYID-aga,bashchi.
45.ESH-SHAHID-her sheye shahid olan.
46.ES-SADIQ-sedaqetli.
47.ET-TAHIR-pak,saf.
48.EL-GHENIYY-ehtitacsiz,carli.
49.EL-GHIYAS-komekchi.
50.EL-FATIR-yaradan,vucuda getiren.
51.EL-FERD-tek.
52.EL-FETTAH-chetinlikleri hell eden.
53.EL-FALIQ-dan yerini yaran.
54.EL-QEDIM-ezeli olmadigi zaman tesevvure gelmeyen.
55.EL-MELIK-mulk sahibi.
56.EL-QUDDUS-muqeddes
57.EL-QEVIYY-chox quvvetli.
58.EL-QERIB-chox yaxin.
59.EL-QEYYUM-dayaniqli,sarsilmaz.
60.EL-QABIZ-sixan(canlari alan.
61.EL-BASIT-achib seren.
62.QAZIYUL-HACAT-hokm veren,ehtiyaclari hell eden.
63.ESH-SHAFI-shefa veren.
64.EL-MECID-shan-shohretli.
65.EL-VELIYY(EL-MOVLA)-dost.
66.El-LETIF-lutf eden.
67.EL-MENNAN-bendelerine chox ehsan eden.
68.EL-MUHIT-her sheyi ehate eden.
69.EL-MUBIN-her sheyi beyan eden.
70.EL-MUQIT (EL-MUGHIS)-ruzi veren(dada yetishen).
71.EL-MUSEVVIN-her sheyi formaya salan.
72.EL-KERIM-chox kerametli.
73.EL-KEBIR-chox boyuk.
74.EL-KAFI-kifayet eden.
75.KASHIFUZ-ZURR-zererin ustunu acib ifsha eden.
76.EL-VITR-tek-tenha.
77.EL-EZIM-ezemetli.
78.EL-VEHHAB-nemet baghishlayan.
79.EN-NASIR-komekchi,yardimchi.
80.EL-VASE-chox ehateli.
81.EL-VEDUD-bendelerini chox seven.
82.EL-HADI-hidayet eden,doghru yol gosteren.
83.EL-VEFIYY-vefali.
84.EL-VEKIL-himayechi.
85.EL-VARIS-qiyametde her shey mehv olduqdan sonra tek qalacaq vucud.
86.EL-BIRR-yaxshi sifetlerin sahibi.
87.EL-BAIS-qiyametde oluleri dirildecek zat.
88.EL-TEVVAB-tovbeleri qebul eden.
89.EL-CELIL-celalli.
90.EL-CEVAD-sexavetli.
91.EL-XEBIR-her sheyden xeberdar olan.
92.EL-XALIQ-xelq eden,yaradan.
93.XEYRUN-NASIRIN-en yaxhsi yardimchi.
94.ED-DEYYAN-hesabat gununun sahibi.
95.ESH-SHEKUR-shukr edilen.
96.ES-SANE-yaradici.
97.EL-EDL-edaletli.
98.EL-EFUVV-efv eden.
99.EL-GHEFUR-gunahlari baghishlayan.
Wap.IXLAS.Az